XG 100 – Nano olej silnikowy 237 ml

NANOTECHNOLOGIA XG 100™ OCHRONA SILNIKA BENZYNOWEGO

do koszyka

 

Naszym celem jest wzmocnienie i polepszenie osiągów pojazdu za pomocą biosyntetycznego dodatku z nanocząsteczkami do oleju silnikowego.

Czym jest XG 100?

XG 100 to biosyntetyczny środek z nanocząsteczkami do silnika samochodowego. Ponad pięć lat badań i udoskonaleń sprawiło, że XG 100 dzięki swojemu szczególnemu składowi jest w stanie zmniejszyć tarcie w silniku o 80%.

Jak działa XG 100?

XG 100 aplikuje się bezpośrednio do wlewu oleju silnikowego. Następnie nanocząsteczki zawarte w XG 100 łączą się z metalem i wypełniają mikroskopijne pęknięcia, tworząc gładką, śliską powierzchnię otulającą ściany silnika i tłoki.

Cząsteczki te zachowują się również jak małe łożyska kulkowe, które redukują tarcie ruchomych części silnika.

Dlaczego warto używać XG 100?

Dzięki gładszym ścianom silnika i zwiększonej smarowności osiągniętej przez obecność nanocząsteczek, użycie XG 100 zapewni zmniejszenie temperatury i tarcia, co z kolei przekłada się na mniejsze obciążenie silnika.

Dzięki XG 100 osiągniemy zmniejszoną temperaturę pracy silnika, który będzie zużywał mniej oleju i paliwa co pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych substancji, przywrócenie oryginalnych osiągów silnika i zaoszczędzenie pieniędzy.

Nanocząsteczki w XG 100 odnawiają metalowe części w silniku, wydłużając tym samym jego życie.

Jak używać XG 100?

Zaleca się użycie XG 100 na około 350 kilometrów przed kolejną wymianą oleju w celu oczyszczenia i przygotowania silnika. Po wymianie oleju wlej kolejną butelkę XG 100 do silnika.

Najlepsze wyniki osiąga się po przebiegu 800 kilometrów od zastosowania produktu.

Jak często powinno się używać XG 100?

W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się używać XG 100 co 15000 – 25000 kilometrów.

Czego można się spodziewać po XG 100?

Użycie XG 100 skutkuje zmniejszonym spalaniem paliwa, większą wydajnością silnika, redukcją emisji dwutlenku węgla, zmniejszeniem hałasu pracy silnika i wibracji oraz zdrowszym i czyściejszym silnikiem.

XG 100 to łatwy w użyciu i bardzo efektywny sposób na utrzymanie silnika w najlepszej kondycji, nieważne czy silnik jest nowy czy też 15-letni.

Testy i badania laboratoryjne

OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA

Współczynnik tarcia mierzony jest według standardowego testu „Four Ball Wear Test” (testu czterokulowego), którego przebieg jest bardzo prosty.

Trzy stalowe kule ustawione są w taki sposób, aby każda kula stykała się z pozostałymi dwoma będąc jednocześnie bardzo blisko nich ustawiona. Czwarta kula jest ułożona na pozostałych kulach we wgłębieniu na środku i umocowana w taki sposób, żeby wszystkie cztery kule stykały się ze sobą przez cały czas. Następnie górna kula jest obracana z prędkością 1200 obrotów na minutę przez 60 minut.

wykresy testu tarcia XG100

Podczas tego procesu mierzone są ciepło i tarcie. Po określeniu pomiaru wyjściowego, dodawany jest produkt w celu określenia jego efektywności w zakresie obniżenia ciepła i tarcia.

Celem testu jest uzyskanie najniższego możliwego współczynnika tarcia. Współczynnik na poziomie zero oznacza, że występuje środowisko bez tarcia, co z kolei nie jest możliwe w przyrodzie.

Zimą 2012 roku produkty XG Industries zostały przetestowane w ośrodkach Petro-lube w Lafayette, New Jersey. W teście został użyty popularny olej silnikowy, służący jako produkt porównawczy, którego współczynnik tarcia wyniósł 0,082 – wynik mniejszy niż u większości olejów silnikowych.

Następnie w taki sam sposób został przetestowany XG 100, nasz środek z nanocząsteczkami przeznaczony do silników, który dodawany jest do olejów silnikowych. Po 60 minutach testowania współczynnik tarcia zmalał do 0,017, co daje najniższy wynik wśród produktów opisanych w literaturze naukowej.

TEST ŚLADU ZUŻYCIA

Test czterokulowy mierzy również rowki i rysy powstałe podczas tarcia się o siebie metalowych części, co pozwala na zbadanie zużycia metalowych powierzchni podczas normalnej eksploatacji.

Im dłuższy rowek (czyli rysa) powstała w metalowych kulach podczas testu zużycia, tym większe zużycie metalowych powierzchni.

Długość rowka (rysa zużycia) powstała podczas testu w porównawczym oleju silnikowym wyniosła 0,49 milimetra. Po dodaniu produktu XG zawierającego nanocząsteczki i powtórzeniu testu rysa zużycia zmniejszyła się do 0,39 milimetra (rysa zmniejszona o 25%).

DOWODY WIZUALNE

Chcieliśmy zobaczyć jak nasze produkty zachowują się na metalowych powierzchniach, na które zostały naniesione, dlatego wzięliśmy dwa identyczne pojazdy z tym samym przebiegiem oraz wysłaliśmy wycinki metalowych powierzchni tłoków do ośrodka IMR Test Labs w Lansing, Nowy York.

Poniższe dwie fotografie pokazują powierzchnie tłoków po 600 krotnym powiększeniu. Zdjęcie po lewej przedstawia silnik bez zastosowania preparatu. Widać na nim rysy i wgłębienia w metalu. Są to mikroskopijne niedoskonałości, które powodują tarcie. Zdjęcie po prawej przedstawia silnik po zastosowaniu XG 100.

zdjęcia rowków po zastosowaniu XG100

Jak widać metalowe powierzchnie tłoków w pojeździe wyglądają zupełnie inaczej. Jest to efekt działania nanocząsteczek na metalu. Nanocząsteczki są tak małe, że wnikają we wgłębienia i niedoskonałości na powierzchniach metalowych i działają jak łożyska wałeczkowe. Podczas pocierania się tłoków o siebie, zewnętrzne warstwy nanocząsteczek odchodzą tak jak łupinka cebuli, co skutkuje drastycznym zmniejszeniem tarcia.

XG RAND made in USA