XG 300 DIESEL – Nano olej silnikowy 473 ml

wpis w: Olej silnikowy XG 300 Diesel | 0

NANOTECHNOLOGIA XG 300™ OCHRONA SILNIKA DIESEL

do koszyka

 

Butelka XG 300Naszym celem jest wzmocnienie i polepszenie osiągów pojazdu za pomocą biosyntetycznego dodatku z nanocząsteczkami do oleju silnikowego.

Czym jest XG 300?

XG 300 to biosyntetyczny środek z nanocząsteczkami do silnika DIESEL. W połączeniu z twoim olejem silnikowym (każdego rodzaju, w tym syntetycznym), XG 300 jest w stanie zmniejszyć tarcie w silniku o 80%.

Jak działa XG 300?

XG 300 aplikuje się bezpośrednio do wlewu oleju silnikowego. Następnie nanocząsteczki zawarte w XG 300 łączą się z metalem i wypełniają mikroskopijne pęknięcia, tworząc gładką, śliską powierzchnię otulającą ściany silnika i tłoki.

Cząsteczki te zachowują się również jak małe łożyska kulkowe, które redukują tarcie ruchomych części silnika.

Dlaczego warto używać XG 300?

Dzięki gładszym ścianom silnika i zwiększonej smarowności, osiągniętej przez obecność nanocząsteczek, użycie XG 300 zapewni zmniejszenie temperatury i tarcia, co z kolei przekłada się na mniejsze obciążenie silnika.

Dzięki XG 300 osiągniemy zmniejszoną temperaturę pracy silnika, który będzie zużywał mniej oleju i paliwa co pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych substancji, przywrócenie oryginalnych osiągów silnika i oszczędność pieniędzy.

Nanocząsteczki w XG 300 odnawiają metalowe części w silniku, wydłużając tym samym jego życie.

Jak używać XG 300?

Zaleca się użycie XG 300 na około 350 kilometry przed kolejną wymianą oleju w celu wyczyszczenia i przygotowania silnika. Po wymianie oleju ponownie zaaplikuj XG 300 w ilości 28 gramów na każdy litr oleju w silniku. Najlepsze wyniki osiąga się po zastosowaniu produktu i przejechaniu 800 kilometrów.

Jak często powinno się używać XG 300?

W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się używać XG 300 co 15000 – 25000 kilometrów.

Czego można się spodziewać po XG 300?

Użycie XG 300 skutkuje zmniejszonym spalaniem paliwa, większą wydajnością silnika, redukcją emisji dwutlenku węgla, zmniejszeniem hałasu pracy i wibracji silnika oraz zdrowszym i czyściejszym silnikiem.

XG 300 to łatwy w użyciu i bardzo efektywny sposób na utrzymanie silnika w najlepszej kondycji, nieważne czy silnik jest nowy czy też 15-letni.

Testy i badania laboratoryjne

OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA

Współczynnik tarcia mierzony jest według standardowego testu „Four Ball Wear Test” (testu czterokulowego), którego przebieg jest bardzo prosty.

Trzy stalowe kule ustawione są w taki sposób, aby każda kula stykała się z pozostałymi dwoma będąc jednocześnie bardzo blisko nich ustawiona. Czwarta kula jest ułożona na pozostałych kulach we wgłębieniu na środku i umocowana w taki sposób, żeby wszystkie cztery kule stykały się ze sobą przez cały czas. Następnie górna kula jest obracana z prędkością 1200 obrotów na minutę przez 60 minut.

Test tarcia XG 100

Podczas tego procesu mierzone są ciepło i tarcie. Po określeniu pomiaru wyjściowego, dodawany jest produkt w celu określenia jego efektywności w zakresie obniżenia ciepła i tarcia.

Celem testu jest uzyskanie najniższego możliwego współczynnika tarcia. Współczynnik na poziomie zero oznacza, że występuje środowisko bez tarcia, co z kolei nie jest możliwe w przyrodzie.

Zimą 2012 roku produkty XG Industries zostały przetestowane w ośrodkach Petro-lube w Lafayette, New Jersey. W teście został użyty popularny olej silnikowy, służący jako produkt porównawczy, którego współczynnik tarcia wyniósł 0,082 – wynik mniejszy niż u większości olejów silnikowych.

Następnie w taki sam sposób został przetestowany XG 100, nasz środek z nanocząsteczkami przeznaczony do silników, który dodawany jest do olejów silnikowych. Po 60 minutach testowania współczynnik tarcia zmalał do 0,017, co daje najniższy wynik wśród produktów opisanych w literaturze naukowej.

TEST ŚLADU ZUŻYCIA

Test czterokulowy mierzy również rowki i rysy powstałe podczas tarcia się o siebie metalowych części, co pozwala na zbadanie zużycia metalowych powierzchni podczas normalnej eksploatacji.

Im dłuższy rowek (czyli rysa) powstała w metalowych kulach podczas testu zużycia, tym większe zużycie metalowych powierzchni.

Długość rowka (rysa zużycia) powstała podczas testu w porównawczym oleju silnikowym wyniosła 0,49 milimetra. Po dodaniu produktu XG zawierającego nanocząsteczki i powtórzeniu testu rysa zużycia zmniejszyła się do 0,39 milimetra (rysa zmniejszona o 25%).

DOWODY WIZUALNE

Chcieliśmy zobaczyć jak nasze produkty zachowują się na metalowych powierzchniach, na które zostały naniesione, dlatego wzięliśmy dwa identyczne pojazdy z tym samym przebiegiem oraz wysłaliśmy wycinki metalowych powierzchni tłoków do ośrodka IMR Test Labs w Lansing, Nowy York.

Poniższe dwie fotografie pokazują powierzchnie tłoków po 600 krotnym powiększeniu. Zdjęcie po lewej przedstawia silnik bez zastosowania preparatu. Widać na nim rysy i wgłębienia w metalu. Są to mikroskopijne niedoskonałości, które powodują tarcie. Zdjęcie po prawej przedstawia silnik po zastosowaniu XG 100.

zdjęcia rowków po zastosowaniu XG100

Jak widać metalowe powierzchnie tłoków w pojeździe wyglądają zupełnie inaczej. Jest to efekt działania nanocząsteczek na metalu. Nanocząsteczki są tak małe, że wnikają we wgłębienia i niedoskonałości na powierzchniach metalowych i działają jak łożyska wałeczkowe. Podczas pocierania się tłoków o siebie, zewnętrzne warstwy nanocząsteczek odchodzą tak jak łupinka cebuli, co skutkuje drastycznym zmniejszeniem tarcia.

XG RAND made in USA